Canle de información

Benvido á canle de información de Sumarte.
Utilice as seguintes opcións para interpoñer unha denuncia ou consultar o buzón coa denuncia que teña aberta.
Ademais poderá acceder á política da canle da compañía.

Presentar unha denuncia
A través da Canle de Información podes denunciar calquera acción u omisión da que sexas coñecedor, susceptible de ser constitutivas de infracción penal ou administrativa grave ou moi grave, así como calquera vulneración do dereito da Unión Europea no ámbito da Directiva (UE) 2019/1937. Cremos firmemente na importancia de escoitar e atender todas as preocupacións lexítimas e tomaremos todas as medidas necesarias para investigar e abordar cada denuncia de maneira xusta e axeitada.
Estado da miña denuncia
Introduza o número de referencia que identifica a súa denuncia e o seu contrasinal para acceder ás últimas actualizacións da denuncia que presentou.