Presentar unha denuncia
Podes presentar unha denuncia de maneira completamente confidencial mantendo o teu anonimato no formulario.
Importante: esta contrasinal, xunto co identificador que se xerará ao presentar a denuncia, permitirache acceder ao seu estado actual.