Preguntas frecuentes

Si, na nosa plataforma os únicos datos obrigatórios requiren o título da información e o seu contido.

Si, sempre podes sabelo, accedendo á sección “Consultar o estado da miña denuncia” e introducindo o código da túa denuncia e o contrasinal xerado cando se creou a denuncia.

Para que, xunto co identificador da denuncia, poidas acceder sempre a coñecer o estado da mesma así como calquera comunicación que me poida enviar o Responsable do Sistema.

Si, para poder acceder á sección “Consultar o estado da miña denuncia”

Cando envías o formulario de denuncia aparecerá o mesmo que debes lembrar.

Para que, xunto co identificador da denuncia, poidas acceder sempre a coñecer o estado da mesma así como calquera comunicación que me poida enviar o Responsable do Sistema.

Si e poderás velo na sección “Consultar o estado da miña denuncia”

Efectivamente, únicamente o responsable do sistema ten acceso aos teus datos, que nunca se comunicarán ao denunciado.

Si, para iso accede á sección “Política Corporativa” na parte superior central da páxina de inicio do Canle de Información, na que se detalla todo o procedemento seguido

Si, o formulario de denuncia permite adxuntar arquivos.

A través do Canle de Información podes denunciar calquera acción ou omisión da que sexas coñecedor, susceptible de ser constitutivas de infracción penal ou administrativa grave ou moi grave, así como calquera vulneración do dereito da Unión Europea no ámbito da Directiva (UE) 2019/1937.
2023. Compliance Desk S.L. from Galicia. All rights reserved.